Powiat Warszawski-Zachodni w ostatnim czasie na swoim terenie realizowal kilka inwestycji drogowych.