boisko sportowe w Kampinosie (Powiat Warszawski Zachodni), 10 września 2017 r.