LKS Olymp, Centrum Kultury w Błoniu, Muzeum Ziemi Błońskiej, Błońskie Glinianki